Stolné stabilizované sieové zdroje
ATPS 2324

Stoln˜ stabilizovan˜ sieov˜ zdroj ATPS 2324