Stabilizovaný sieový zdroj
DIGICAM POWER
vyrába sa: pre KODAK DC (7,0 V / 2000 mA)
a pre OLYMPUS Camedia (6,5 V / 2000 mA)

DigiCam Power